การพิมพ์เขตหรืออำเภอจังหวัด


การพิมพ์เขตหรืออำเภอจังหวัด

'คำแนะนำ: (อัพเดทพื้นที่เขตปริมณฑลแล้ว) พิมพ์ขึ้นต้นด้วยคำว่า เขต เช่น เขตดอนเมือง
1.โปรดป้อนชื่อเขตหรืออำเภอของท่านประมาณ \' 3 \' ตัวอักษรหรือมากกว่าเป็นภาษาไทย
2.รอระบบค้นหา2-3วินาที เมื่อเจอแล้วให้กดเลือกที่ต้องการ
3.ไม่ต้องใส่คำว่าอำเภอนำหน้า เช่น อำเภอสันปาตอง ให้ใส่แค่ สันปาตอง
4.อำเภอเมือง ให้ใส่ชื่อจังหวัดแทนเช่น เชียงใหม่
5.หากระบบไม่มีอำเภอของท่าน ให้ใส่ชื่อจังหวัดแทนได้