นโบายความเป็นส่วนตัว


นโบายความเป็นส่วนตัว

1.ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เมื่อท่านสมัครเป็นสามาชิกและลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ท่านจะมีสิทธิพิเศษในการใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์ได้
2.Cookie
Cookie คือ ข้อมูลขนาดเล็กๆ ที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์อาจมีการเก็บ Cookie เพื่อประเมินและติดตามสถิติในการใช้เว็บไซต์ และท่านยังสามารถเข้าไปในบราวเซอร์ของท่านแล้วเลือกปฏิเสธหรือล้าง cookie ได้
3.ข้อควรระวัง
ท่านเพียงผู้เดียวที่รู้รหัสในการ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ กรุณาเก็บรักษาไว้ให้ดีและควรจดจำ อย่าได้มอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใครเป็นเด็ดขาด อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อตัวท่านได้